Esmeralda Ausstellung

 

 

 

 

Variety Nomination BIS BOB BOA Sonderpreis Rassesieg
- 9 3 - - 1 1


 

 

 

11.05.2014 Dortmund Baby V 1 nom. Kleinendorst
24.08.2014 Hamm CACP V 1 nom. de Bruin
20.09.2014 Hamm CACJ V 1 nom. & BIS Wuytack
25.10.2014 Bornheim-Hersel CACJ V 1 nom. & BIS Melcher
20.02.2015 Iserlohn-Letmathe CAC V 1   Goritzka
CAC V 1   Malz
14.,03.2015 Siegen CAC V 1   Hufschmidt / P.Peters
CACIB V 1   P.Peters
09.05.2015 Dortmund CACIB V 1   P.Peters / Weerts
CACIB V 1   Eckhoff
19.12.2015 N÷rvenich GCACIB V 1   v. Leeuwen
GCACIB V 1   Gitsham
30.01.2016 Radevormwald GCACIB V 1 Rassesieg ,nom. & BIS Goritzka
02.04.2016 Ransbach Baumbach CACE V 1   Bardella
CACE V 1   Lagarde
30.04.2016 Wuppertal CACE V 1 nom. du Plessis
03.09.2016 Iserlohn-Letmathe CAGCE V 1   Delsink
03.09.2017 Iserlohn/ Letmathe CAGCE V 1 Sonderpreis & nom.  
CAGCE V 1    
21.10.2017 Essen-▄berruhr WCAC V 1 nom. Wouters
WCAC V 1   Grimm